Veel gestelde vragen
 
Veel gestelde vragen

Doet Time 2 Control hetzelfde als andere huiswerkbegeleidingsinstituten?
Antwoord: Nee; huiswerkbegeleiding is voornamelijk gebaseerd op vakinhoudelijke hulp en vaak wordt het huiswerk voor je bijgehouden. Time 2 Control leert je juist zelfstandig je huiswerk in te plannen en al het huiswerk, ongeacht het vak, slimmer aan te pakken. Of je nu een boek moet lezen voor een verslag, woordjes moet leren voor een taal of grote stukken tekst moet leren (zoals geschiedenis, aardrijkskunde of ecomie), alle vormen van huiswerk komen aan bod en leer je slim en snel aan te pakken.

Is de cursus alleen geschikt voor leerlingen die moeite hebben met huiswerk plannen?
Antwoord: de cursus “snel leren = leuk leren” is voor álle leerlingen die bereidt zijn 15 uur te investeren om vervolgens de rest van hun leven sneller te lezen en slimmer samen te vatten. Elke les bevat onderdelen van snellezen, mindmappen en huiswerkplanning, dus bevat elke les nuttige informatie voor alle leerlingen!

Herkent u dit?
Mijn dochter gaat twijfelachtig over naar het volgende jaar, hoe kan ik haar helpen dat jaar wel goed door te komen?
Ik heb mijn kind al huiswerkbegeleiding aangeboden maar dat wil hij niet…
Ik wil mijn zoon graag helpen met zijn huiswerk maar hij neemt van mij niets aan...
Mijn dochter zit urenlang te leren en komt toch thuis met een onvoldoende, wat kan zij nu nog anders of meer doen?
Als ik mijn zoon overhoor weet hij alles, en toch snapt hij de vragen tijdens de toets niet terwijl hij niet zenuwachtig is, hoe kan ik hem hierbij helpen?
Mijn dochter is dyslectisch en het kost zo ontzettend veel tijd om al die boeken te lezen voor school……

Mijn dochter gaat twijfelachtig over naar het volgende jaar, hoe kan ik haar helpen dat jaar wel goed door te komen?
Reactie: Dit is afhankelijk van de reden van twijfel. Als het kind intellectueel op het juiste niveau zit maar moeite heeft om al het huiswerk te behappen en in te plannen, kan Time 2 Control hulp bieden middels de cursus “snel leren = leuk leren”. Ook kan met behulp van individuele coaching één of meerdere vakken waar het kind moeite mee heeft, aangepakt worden..

Ik heb mijn kind al huiswerkbegeleiding aangeboden maar dat wil hij niet…
Reactie: Huiswerkbegeleiding is een uitstekend middel voor kinderen die vakinhoudelijk extra begeleiding nodig hebben of echt niet de discipline kunnen opbrengen elke dag hun huiswerk te maken. Dit geldt echter lang niet voor alle leerlingen. Bovendien zijn hier behoorlijk wat kosten aan verbonden. Veel leerlingen willen niet een heel jaar lang elke week 1 of meerdere middagen verplicht in een lokaal zitten om huiswerk te maken en ervaren dit eerder als een straf dan als een handreiking. Time 2 Control leert de leerlingen zelf te kijken naar hun eigen “leergedrag en leervermogen” en biedt hen middelen en methoden om sneller, makkelijker en efficiënter hun huiswerk te maken. Hierdoor krijgen ze zelf meer grip op het huiswerk. Als je eenmaal begrijpt hoe je je taken kunt beheersen, heb je hier de rest van je leven profijt van, ook bij een vervolgopleiding MBO, HBO of universiteit. Daar kun je ook zeer efficiënt gebruik maken van snellezen, mindmappen en het maken van planningen. Kerndoel van Time 2 Control bij het begeleiden van leerlingen is dan ook “zelfstandig je huiswerk op een efficiënte manier aanpakken”.

Ik wil mijn zoon graag helpen met zijn huiswerk maar hij neemt van mij niets aan…..
Reactie: Dit heeft waarschijnlijk met de leeftijd te maken waarop kinderen zich willen losmaken van het ouderlijk gezag en zich niet meer willen laten helpen. “Vreemde ogen dwingen” klinkt soms wat hard maar is in dit geval wel van toepassing. Door te trainen in een kleine groep heeft het kind niet het gevoel “anders” te zijn of iets niet te kunnen, maar hij/zij wordt wel geholpen om op een efficiënte manier met het huiswerk om te gaan. Inzicht in de eigen leermethode en hulpmiddelen die dit kunnen verbeteren zorgen er uiteindelijk voor dat het kind meer rust en zelfvertrouwen krijgt en dus met minder weerstand zelfstandig aan zijn/haar huiswerk gaat.

Mijn dochter zit urenlang te leren en komt toch thuis met een onvoldoende, wat kan zij nu nog anders of meer doen?
Reactie: Kennis van hoe het brein en het geheugen werkt leert ons dat urenlang achter elkaar leren uiteindelijk tot minder resultaat leidt dan een aantal blokken kort en efficiënt leren. Ook de manier van samenvatten en verwerken van alle geleerde theorie is belangrijk om een toets met goed resultaat af te leggen. Dit zijn dan ook de meest belangrijke onderwerpen van de cursus “snel leren is leuk leren”.

Als ik mijn zoon overhoor weet hij alles, en toch snapt hij de vragen tijdens de toets niet terwijl hij niet zenuwachtig is, hoe kan ik hem hierbij helpen?
Reactie: Letterlijk alle theorie uit je hoofd leren betekent nog niet dat je verbanden kunt leggen tussen de verschillende onderdelen van de geleerde stof. Samenvatten door middel van mindmappen kan de leerling helpen verbanden te zien tussen de verschillende onderdelen en daardoor beter inzicht in de theorie te krijgen.

Mijn dochter is dyslectisch en het kost zo ontzettend veel tijd om al die boeken te lezen voor school……
Reactie: Juist voor kinderen met dyslexie is snellezen een efficiënt middel omdat zij net zo snel kunnen leren lezen als ieder ander, zie voor meer informatie dyslexie.
De cursus “snel leren is leuk leren” is voor iedereen gelijk, een leerling met dyslexie valt dan ook niet extra op en hoeft dit ook niet in de groep te melden, geen aparte behandeling en dat is waarom Time 2 Control laagdrempelig is voor leerlingen met dyslexie.

Heeft u een andere vraag? Laat het ons weten via info@time2control.nl